SAKANA BUNE Japanese restaurant

415-387-8561

5701 Geary Blvd., San Francisco, CA, 94121

PDF: To-Go Menu

SAKANA BUNE Japanese restaurant×